Energi er en av de mest omfattende temaer som skaper, beskjymring for menesker i hele verden.
Beskymringer om mengde of eksistrende energi kilder, for eksampel olie , gas eller hvilket alternative kan være for å bruke en type energi som kan produseres raskere, billiger og ubegrenset.
I tillegg kan brukes for meste behøv for mensekerene hverdags liv.

Kort og greit svar på det spørsmålet er, elektrisk energi. Den kan produseres ubgrense, biligst mulig til å produsere, transportere og lagere. I tillegg kan være en tilsvarende alternativ for de meste hverdag livs behøve. For eksampel transport, varme, belysning og viktigeste kommunikasjon.

Solcelle anlegg er en av de metoder som brukes i dag for å produsere elektrisitet og med å få hjelp av nye teknologi i forbindelse med batteribanker bli mere og mere praktisk og løntsom til å investere for. Men produksjon av energi med hjelp av solceller eller andre kilder er ikke nok til å sikkere at vi har nok energi hvor vi vil og når vi har behov til.Med annen ord, forbruks metode i tillegg er en viktig element for den sikkerheten. Energimerkning og utvidelse og oppgradering av utustyr og maskiner er andre fagområde som kan hjelper mensker til å komme i mål.

Her Prøver vi å forklare mer om de mest fornuftige metoder som kan gi dere beste resultatter da gjelder produksjon av elektrisitet med solcelle anlegg, løsninger for å redusere energiforbruket med å ha mer komfort og selvfølgelig tilslutt gi dere bedre okønommi muligheter.

 
Motsatt av det som fleste tror, i Norge kan vi få god margin da gjelder produksjon av elektrisitet med solceller, selv om med at, sola ikke skiner hverdag. produksjon av elektrisitet er avhengig av lys og lange dager da gjelder solcelle anlegger. Det finnes tre type solcelle anlegger:
 • On greid
 • Off greid
 • Hybrid

Hybrid er en anlegg som i tillegg til batteri som lades av solpaneler, kan forsynes fra linje også. Det bettyr at dersom batterier er tømt det blir ikke brud på strøm. I tillegg hvis batterier er full og det er ikke bruk for produserte strømmen, kan selges til nett eieren.

Expert Gruppen AS har gleden av å tilby sine kunder Gratis og uførplikende befaring for å:
 • Gi dere fulstendig oversikt over energi merkning på deres eiendom.
 • Finne ut strøm forbruk og effekt budsjet på eiendomen i dag med de installerte utstyr og maskiner.
 • Komme med forslag og løsninger for å redusere energiforbruke.
 • Levere nøyaktig Prisforslag for installasjon av solcelle anlegg som passer best til deres behøv.

Avtal en gratis og uforpliktende befaring

 
 

Etter statiske beregninger over 85% av strømforbruk i Norge er til blysning og varme. Det betyr at med utbedring eller prosjektering av de to elementer i en bolig, vi kan redusere en good del av strøm forbruket, noen som gir oss rom, til å dekke total effekt behove med en mindre sol anlegg. Men hvorfor vi ønsker det? svaret er:
 • Effekt mengde av solanlegg er avhengig av størrelse på taket eller overflate som anlegget skal installeres på dette kan være en forutsetting forhold til å dekke det effekt budsjetet som er behov for.
 • Å Installere større anlegg har jo større kostnader.
 • Vi får bedre muligheter for å selge strømmen som vi har i overskudd.
For å redusere Strømforbruket følgende tiltak kan iverksettes:
 • Å velge riktige varmekilde. I den forbindelse vi kan anbefale å installere varmepumpe som kan levere både varmt vann og varme til eiendomen. for et normal hus maksimale forbrukeffekten skal ikke overstige over 3- 5 Kw. Dere kan få mer informasjon under vår VVS side.
 • Å Prosjektere belysning og valg av lysarmaturer som i tillegg til bra lysstyrke leveranse og utsyne, har lave forbruksstrøm.dere kan lese mer om det i vår elektro side under belysning.
 • Hvis utbedringen/installasjonen gjelder en eksisterende bygg, å ta en gjennomgang gjennom energimerkning i bygget( isollasjon påvegger og gulv, vinduer, dører osv), og hvis det er nytt bygg, å prosjektere og installere de tilpassende utstyr som kan gi oss best mulig resultatter i forbindelse med sparing av mest mulig energi.
 • Automatisering av installerte utstyret er en veldig bra løsning for å spare en god del av forbruks energi.

Kontaktoss for å bestile gratis og uforpliktende befaring