Etablering av vann-og avløpsinstallasjon for:

1- Ny bygg

2- Utvidelse av et eksisterende anlegg i forbindelse med utvidelser av eksisterende bygg.

I begge tilfeller, kreves prosjektering av anlegget. I noen tilfelder, for eksampel tilknytning til kommunal kum, kreves søknad til kommune eller andre myndigheter.

Expert Gruppen AS er klar til å håndtre prosjektering, søknad prossesen og utføring av hele oppdraget

Vi har gleden av å tilby vederlagsfritt:
* Håndtering av prosjekteringen av nytt anlegg,

* Beregning av kapasitet for anlegget i forhold til kundens ønske og behov

' Stå for søknad prossesen til ommunen, dersom vi står som ansvarlig for utførelse av oppdraget.

Dokumentasjon(FDV) er en viktig del av utførelse og prosjektering. Vi inkluderer den kostnadsfritt i alle våre leveranser.

Vi tilbyr faste priser som er basert på enhet eller kvadrmeter.

Vi garanterer at angitt priser i våre prisforslage skal ikke endre seg, dersom forbruker, ikke endrer noe på oppdraget.

41

Ved oppussing eller utvidelse av eksistrende bolig, vil det alttid være behov for å oppgradere og vedlikeholde eksisterende vann og avløps anlegg etter dagens forskrifter, normer og behov.

Eksempel på forskrifter og normer som trer inn med dagenskrav kan være ved oppussing eller utvidelser av eksisterende bolig, eksempelvis krav om installasjon av rør i rør-system i skjult anlegg, installasjon av ventilkran for hver bruker kurs, eller installasjon av inspeksjonsluke der det er installert tilkoblinger uten varerør(ikke rør i rør-system).

Våre teknikere og saksbehandlere kan hjelpe deg med å finne ut og kartlegge eventuelle mangler i det elektriske anlegget, og hvilket elementer som er nødvendig å oppgradere forhold til dagens krav.

Expert Gruppen AS tilbyr deg gratis og uforpliktende befaring og førstegangs konsultering på 2 timer.

 

v43

Vann -og avløpsanlegg er ofte det siste en bolig eieren beskymrer seg for, da det gjelder vedlikehold og oppgraderings av anlegget.

Men det er veldig viktig å sikre seg at tilstanden til anlegget er tilsvarende ens behov, og at det er i forsvarlig tilstand mot uønsklige skader, som kan forårsakes av enkelte mangler eller feil ved anlegget.

Vann trykk i Norge er en av de høyeste i europa. en litten feil eller mangel ved vedlikehold kan slipe mins 1.3 Liter vann / Min. i deres bolig. som kan skape nok stor skadet.

Vi kan tilby dere en kontroll av deres anlegg. Kontrollen leveres med en fullstendig rapport om tilstand av deres anlegg. Vi tilbyr faste priser for utbedring av eventuelle feil eller mangler.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon, og sjekk gjerne vår prisliste i samme kategori.

v42

Vannbåren gulvvarme gir deg muligheten til å velge fleksible og klimavennlige løsninger for oppvarming, kombinert med eksempel en varmepumpe, vil en forbruker oppnå stor besparelser på utgiftene til oppvarming.

Vannbåren gulvvarme hindrer forbrenning og transport av støv, sikrer et godt inneklima og anbefales av Norges Astma og Allergiforbund.

Enova gir tilskudd for vannbåren varme

Nå har man rett til å få tilbake penger for omlegging til vannbåren varme!

Man kan få tilbake opptil 25 % av dokumentert totalkostnad, inkludert merverdiavgift. Man kan kombinere investeringen i et vannbårent varmeanlegg med fornybare varmekilder som gir rett til å få tilbake penger gjennom Enovatilskuddet.


v44

1. januar 2020 vil det være forbudt å bruke mineralolje, fossilt fyringsolje, og parafin til oppvarming av boliger og næringsbygg i Norge. Med oppvarming menes ikke bare oppvarming av rommene, men også av varmtvannet og ventilasjonsluften i bygningen.

ENOVA gir engangstøtt på kr. 10 000,- for fjerning av oljefyr & oljetanker. Denne støtteordningen avvikles 2020, da forbudet trer i kraft.

I den forbindelse, Expert Gruppen AS, har glede av å tilby følgende tjenester:

1 - Fjerning og bortkjøring av eksisterende anlegg.

2 - Prosjektering av nye anlegg som skal erstattes.

3 - Levering og installasjon av nye anlegg.

For å ha bedre oversikt, tilbyr vi 2. timer med gratis og uforpliktende befaring og konsultering.

v55
Vann
Beskrivelse : Netto Mva. Inkl. mva
Installasjon av nytt hovedkran og trykk ventil kr 12 500 kr 3 125 kr 15 625
Installasjon av fordelingsskap kr 8 000 kr 2 000 kr 10 000
Installasjon av vannpunkt kr 6 000 kr 1 500 kr 7 500
Tilkobling av kum og blande batteri kr 3 000 kr 750 kr 3 750
Installasjon av dusjsett kr 2 000 kr 500 kr 2 500
Installasjon av vegghengt WC kr 6 000 kr 1 500 kr 7 500
Installasjon av aqua stop (enkel ventil) kr 2 500 kr 625 kr 3 125
Installasjon av aqua stop (doble ventiler) kr 4 500 kr 1 125 kr 5 625
Avløp kr 6 000 kr 1 500 kr 7 500
Installasjon av avløp i bad kr 8 000 kr 2 000 kr 10 000
Installasjon av sluk (standard sluk) kr 6 000 kr 1 500 kr 7 500
Installasjon av hovedavløp i bygget fra kr 25 000 kr 6 250 kr 31 250
Vannbåren varme
Beskrivelse Netto Mva. Inkl. Mva
Installasjon av pex rør for gulvvarming/ KVM kr 800 kr 260 kr 1 060
Installasjon av fordelingsskap fra kr 8 000 kr 2 600 kr 10 600
Installasjon av sikulasjonspumpe fra kr 7 000 kr 2 275 kr 9 275
Installasjon av ekspanksjonskar fra kr 3 600 kr 1 170 kr 4 770
Installasjon av varmepumpe luft/vann kr 4 500 kr 1 463 kr 5 963
Installasjon av varmtvannsbreder fra kr 7 500 kr 2 438 kr 9 938