For or å få best mulig prosjektering av vann og avløp er følgende punkter viktig å ta hensyn til: 

Vann:
 • Kundens ønsker og behov. 
 • Leveranse av rent vann. 
 • Nok mengende av vann forhold til forbruks behov
 • Velikehod av anlegget og levetid
Avløp:
 • Nøyaktig dimensjonering.
 • Valg av riktig type av material og utstyr for omgivelse der anlegget skal installeres. 
 • Let tilhengelig for vedlikehod
 • Garantere levetid på minst 100år

Vi har gleden av å tilby dere nøyaktig og hensiktmessig prosjektering som garanterer at dere blir fornøyd. Prosjektering skjer i forbindelse med etablering av nytt anlegg i bolig, industri, næring, eller rehabilitering , oppgradering av eksisterende anlegg i boligen, industri eller næringslokaler.

 
 

Vår kvalitetsikrings system er basert på lang erfaring og i tillegg bestandig oppdatering av vår kompetanse.Dere kan lese mer om de regelverk som legges i grunn for utførelse under reglverk i samme vindu.

Vi tilbyr faste priser som er basert på enheter eller kvm.. Vi garanterer at gitt totalsum på prisforslag og avtale, ikke skal endre seg, dersom Kunde ikke endre oppdraget.

Prisforslaget baseres på visuell befaring eller de informasjon som er leveres fra oppdragsgiver på forhånd.

Avtale for arbeidet skall inngås etter oppdragsgiver er enig om endelige prisforslaget.

Dokumentasjon for utførelse er en del av leveranse.

Befaringer tilbys gratis og uforpliktende.

 
 
 

Varmepumpe er en god løsning for å produsere store mengde av varme med veldig lavt energiforbruk. Varmepumper som brukes for varmeproduksjon er:

 • Luft til vann
 • Væske til vann

Luft til vann varmepumpe er en perfekt løsning, der hvor man ikke har anledning ell ikke vil etablere jordbårenvarme (bore i grunnen). Luft til vann er effektiv løsning ved rehabilitering av byggeprosjekter. Den kan levere både varmt vann og varme. Eksempelvis kan varmen være i form av gulvvarming eller radiatorer.

Væske til vann er en varmepumpe system som får hjelp av en væske i tillegg til strøm for å produsere varmt vann. Væske til vann systemet kan etableres ved å bore i jord eller med å installere solfanger.

Hos oss får dere gratis og uforpliktende befaring og en time gratis konsultering etter befaringen.

Ferdig installert varmepume system fra kr 220,000.- + Mva

 

Smarthus løsninger gir beste forutsetninger for å ha full kontroll over energiforbruket i hjem. Smarthusløsning gir deg en anledning og en bedre mulighet til å spare penger, uten å redusere komfort og behag, i tillegg bidra til at en får mest mulig ut av deres anlegg.

Vi har gleden av å informere vår kunde, med vår ekspertise og lange erfaringer, kan vi kombinere flere funksjoner for å levere mest effektive smarthusløsninger med kombinasjoner mellom automatisering, elektro og vann systemer. 
Dere kan få tilgang til et komplett trådløssystem med mobil-apper, gjennom data, tablet eller smartfon for å fjernstyre: 

 • Temperatur i huset og for hvert enkeltrom uavhengig av varme kilde type.
 • Belysning i huset og for hvert enkeltrom.
 • Forskjelige alarm systemer i huset for eksampel brann, lekasje alarm systemer
 • Tyveri og overvåkning systemer installert i huset.

Få mer informasjon med å ta kontakt og bestille en gratis og uforpliktende befaring eller en time konsultering.

 


Følgende love, forskrifter og normer legges i grunn for utførelse av VVS arbeid i Expert Gruppen AS

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

 

Tek 7 - 17  
NS 3055
 Forskrift om vannforsyning og drikkevann  
 

Beskrivelse : Netto Mva. Inkl. mva
Installasjon av inntakskap (med hovedkran og trykkventil og tilbakeslagsventil) kr 20 000 kr 5 000 kr 25 000
Installasjon av mini  fordelingsskap( 5KV) kr 10 000 kr 2 500 kr 12 500
Installasjon av maxi  fordelingsskap( 8KV) kr 14 000 kr 3 500 kr 17 500
Installasjon av vannpunkt kr 8 000 kr 2 000 kr 10 000
Tilkobling av kum og blande batteri kr 4 000 kr 1 000 kr 5 000
Installasjon av dusjsett kr 2 500 kr 625 kr 3 125
Installasjon av vegghengt WC kr 8 000 kr 2 000 kr 10 000
Installasjon av aqua stop (enkel ventil) kr 3 000 kr 750 kr 3 750
Installasjon av aqua stop (doble ventiler) kr 4 500 kr 1 125 kr 5 625
Installasjon av Bunnledninger  fra kr 25 000 kr 6 250 kr 31 250
Installasjon av avløp i bad fra kr 12 000 kr 3 000 kr 15 000
Installasjon av sluk (standard sluk) fra kr 8 000 kr 2 000 kr 10 000
Installasjon av hovedavløp i bygget fra kr 25 000 kr 6 250 kr 31 250
Installasjon av 120 liter VVB fra kr 11 800 kr 2 950 kr 14 750
Installasjon av 200 liter VVB fra kr 14 200 kr 3 550 kr 17 750
Installasjon av 300 liter VVB fra kr 17 200 kr 4 300 kr 21 500
Installasjon av etg. skilder  fordelingsskap fra kr 25 000 kr 6 250 kr 31 250
Installasjon gulvvarmings anlegg Med Isolasjons platter/ KVM kr 1 000 kr 250 kr 1 250
Installasjon av varmepumpe anlegg (luft - vann) fra kr 180 000 kr 45 000 kr 225 000
Installasjon av varmepumpe anlegg (væske - vann) fra kr 280 000 kr 70 000 kr 350 000