En av de viktigste oppgavene i en elektroinstallasjon er prosjektering av anlegget som skal installeres. Prosjekteringen skal inneholde følgende momenter.
 • Kundens ønsker og behov.
 • Kapasitet og utvikling.
 • Gode tiltak og løsninger for å ivareta sikkerhetskravene.
 • Velikehod av anlegget og levetid.
Vi har gleden av å informere dere at vår kvalitetssikringssystem garanterer, oppfyllelse av deres ønske og behov, i tillegg til at dere blir fornøyd med sluttresultatet.

Prosjektering gjøres gjerne i forbindelse med et nytt anlegg i en bolig, industri, næring, rehabilitering eller ved oppgradering av eksisterende anlegg.

 
 

Vårt kvalitetssikrings-system er basert på lang erfaring og i tillegg i kontinuerlig utvikling med oppdatering av vår kompetanse. Kunde kan sikre seg med å gå gjennom de regelverker som legges grunn for utførelse av el-installasjoner. De forskjellige regelverkene, finner dere med å klikke på regelverk knappen.

Vi tilbyr faste priser som er basert på enhet eller kvadratmeter. Vi garanterer at totalsummen i vårt prisforslag og avtale ikke vil endre seg, dersom Kunde ikke endrer oppdraget.

Avtale for arbeidet skal inngås etter oppdragsgiver blir enig om endelige prisforslaget.

 
 
 
Belysning er en av de viktigste faktorene, da gjelder daglig liv. Feil belysning i et rom kan forårsake ubehagelighetsfaktor som er skadelig for helse. Ubehagelighetsfaktor er en av de elementer som kan skape psykiske skader og er vanskelig å oppdage på kort sikt. Det er spesifiserte anbefalinger, i forbindelse med prosjektering av belysning som forhindrer slik skader. Det er viktig å nevne at belysning må prosjekteres og utføres basert på relevante anbefalinger som inneholder:
 • Tilhengelig lysmengde(lux).
 • Farge(kelvin).
 • Lysstyrkes, vinkler osv.
 • plassering, vinkler.
 • osv.
De ovennevnte spesifikasjoner, må velges med å ta hensyn til:
 • Romets omgivelse
 • Romets forbruks mål.
 • Vegger, gulv, takfarge og mange andre fakturer.
For prsjektering av belysning bruker vi et spesial program som heter Dialux
 
Bruk av el-bil blir mer vanlig i hverdagsliv og resulterer mer behov for installasjon av billadere. Selvfølgelig alle ønsker å ha en lader som kan lade bilen raskest mulig. Ladehastigheten er avhengig av laderens forsynings kapasitet som igjen er avhengig av størrelse på hovedvernet på eiendommen som laderen skal installeres i. Er det mulige forutsetninger til stede for å ha mer enn billader slik anlegget ditt er i i dag.
 • Tilgjengelig effekt(avhengig av tilførselskabel))
 • Effektstyring (avhengig av overbelastningsvern størrelse)
Før installasjon av ladeanlegget, er det viktig å vurdere overnevnte faktorer. Ut i fra den informasjonen kan man velge en lader, eller ved behov kan anlegget økes til tilsvarende effektbudsjett eller effektstyring. Hvis anlegget har ikke evne til å installere billader, kan følgende tiltak iverksettes:
 • Øking av effektbudsjet med å installere nytt inntakskabel og overblastningsvern
 • Øking av overblastningsvern størelse
 • Installasjon av solcelleanlegg er en aktuell løsning som kan være fornuftig(om det er mulighet for det).
Det kan være lurt å bestille en gratis og uforpliktende befaring, for å få overslag i forbindelse med teknisk løsninger og priser.

Ferdig installert billader fra kr. 13.400.- + Mva

 
Pris på en ny standard elektro Installasjon
Beskrivelse : Netto Mva. Inkl. mva
Installasjon av nytt underfordelings skap  kr  8 000  kr  2000  kr 10000 
Installasjon av overblastningsvern  kr  2 500  kr     625  kr  3 125
Installasjon av overspennigsvern  kr  2 500  kr     625  kr  3 125
Installasjon av nye 15A Kurs  kr 4000  kr   1000  kr 5000
Installasjon av nye 20A kurs  kr 5000  kr 1250   kr 6250 
Installasjon av nye 25A kurs  kr  6 000  kr  1 500  kr 7500
Installasjon av elektriske punkt  kr  1000  kr 250      kr 1250 
Installasjon av LED spotlighter  kr  1 500  kr     375  kr  1 875
Installasjon av varme kabel <6 Kvm  kr  7000,  kr  1 750  kr  8 7500
Installasjon av varme kabel >7 KVM /KVM  kr  1000  kr 250      kr  1 250
Installasjon av varme folie > 7KVM/ KVM  kr  1000  kr 250      kr 1250
Renovering av eksisterende anlegg
Beskrivelse Netto Mva. Inkl. Mva
Renovering av sikringer  kr  1 500  kr 375      kr  1 875
Renovering av overblastnings vern  kr  2 500  kr     812  kr  3 312
Renovering av eksisterende el punkter  kr     650  kr 162      kr 812    
Renovering av termostatt til gulv varming  kr  1 250  kr     406  kr  1 656
Renovering av dimmer (standard dimmer opp til 250 NOK)  kr     950  kr     308  kr  1 258