Ny elektriske installasjon for:

1- Ny bygg

2- Utvidelse av et eksisterende anlegg i forbindelse med utvidelser av eksisterende bygg.

I begge tilfeller, kreves det søknad til nettleverandør.

I forbindelse med søknaden, må anlegget prosjekteres og effekt behov beregnes. Denne informasjonen må leveres til nettleverandør, som tilpasser leveransen etter kundens ønske og behov.

Vi har gleden av å tilby vederlagsfritt:
* Håndtering av prosjekteringen av nytt anlegg,

* Effektberegning av anlegget i forhold til kundens ønske og behov

' Stå for søknad prossesen til nettleverandøren, dersom vi står som ansvarlig for utførelse av oppdraget.

Dokumentasjon(FDV) er en viktig del av den elektriske installasjonen. Vi inkluderer den kostnadsfritt i alle våre leveranser.

Vi tilbyr faste priser som er basert på enhet eller kvadrmeter.

Vi garanterer at angitt priser i våre prisforslage skal ikke endre seg, dersom forbruker, ikke endrer noe på oppdraget.

Ved oppussing eller utvidelse av eksistrende bolig, vil det alttid være behov for å oppgradere og vedlikeholde eksisterende elektrisk anlegg etter dagens forskrifter og normer.

Eksempel på forskrifter og normer som trer inn med dagenskrav kan være oppussing eller utvidelser av eksisterende bolig, eksempelvis krav om installasjon av komfyrvakt eller nye elektriske kurser ved utskifting av kjøkken, installasjon av jordfeil automater ved oppussing av bad, økning av tilførsel på strøm ved etabelering av tilbygg, påbygg, eller ved etablering av utleie leilighet.

ut

Våre teknikere og saksbehandlere kan hjelpe deg med å finne ut og karlegge eventuelle mangler i det elektriske anlegget, og hvilket elementer som er nødvendig å oppgradere forhold til dagens krav i NEK 400-2018, og andre relevante normer.

Expert Gruppen AS tilbyr deg gratis og uforpliktende befaring og førstegangs konsultering på 2 timer.

Vi har mulighet å ta en vurdering om energi merkning av bygget og bistå med å forslå det beste løsninger da gjelder varmekilder, belysning og energi forbruk.

I våre befaringer tar vi termographi av bygget og kontroll av eksisterende elektrisk anlegg.

 

I Norge forsynes de fleste boliger av et strømnett system som er satt opp i noe som kalles et IT-fordelingssystem. Systemet beskriver hvordan forholdet mellom jord og det nøytrale punktet i trafoen som leverer strøm til boligen fungere. Dette er gammel måte å sette opp strømanlegg på,.

Utfordringen er det kan oppstå jordfeil i strømanlegget som kan medføre direkte fare for forbruker, derfor er tilsyn og vedlikehold av elektriske anlegg kritisk og nødvendig da dette påvirker både liv og helse.

Norge er et moderne land hvor bruk av maskiner og hvitevarer er en del av hverdags livet. Det tilbys nye elektriske maskiner og utstyr som ikke alltid er helt tilpasser de gamle installasjoner eller beregninger.

Vi anbefaler å ta en el-kontroll av anlegget minst hver 5 år. I den forbindelse har Direktoratet for samfunn og beredskap(DSB) pålagt at nettleverandører er pliktig til å ta denne type kontroll.

Vi kan tilby dere en kontroll av deres anlegg. Kontrollen leveres med en fullstendig rapport om tilstand av deres anlegg. Vi tilbyr faste priser for utbedring av eventuelle feil eller mangler.

I tillegg, hvis dere har fått et tilsyn fra nettleverandør, kan vi utbedre deres anlegg med samme betingelser.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon, og sjekk gjerne vår prisliste i samme kategori.

tr

Bruk av el-biler brukes stadig av flere hver eneste dag i Norge. I den forbindelse er det behov for å installere billader i boliger og industrie området.

NEK 400 - 2018 har kommet med nye veiledninh for installasjon av bil ladere.

Expert Gruppen As har gleden av å tilby dere:

* Gratis og uforpliktende befaring og konsultering for etablering av nye bil lader.

* Tilby dere fast pris for installasjonen bil-lader.

* Vi tilbyr vår grossist/innkjøpspris til våre kunder.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon, og se gjerne gjennom vår prisliste.

Teknologien utvikler seg hver dag. og det kommer stadig nye produkter på markedet som kan skape mer komfort og energisparing for forbrukeren.

Smarthus-løsninger er en av de produktene som kan gi de beste resultatene, da det gjelder økønomi og sparing av energiforbruk og vern av miljø.

Expert Gruppen AS er stolt av å kunne tilby dere de beste løsninger med rimeligste prisene som er mulig i forhold til valg av kvalitet.

Ta kontakt for mer informasjon og se gjerne på vår prisliste.

sh
Pris på en ny standard elektro Installasjon
Beskrivelse : Netto Mva. Inkl. mva
Installasjon av nytt hovedskap  kr  5 000,00  kr  1 250,00  kr  6 250,00
Installasjon av overblastningsvern  kr  2 500,00  kr     625,00  kr  3 125,00
Installasjon av overspennigsvern  kr  2 000,00  kr     500,00  kr  2 500,00
Installasjon av nye 15A Kurs  kr  3 500,00  kr     875,00  kr  4 375,00
Installasjon av nye 20A kurs  kr  4 500,00  kr  1 125,00  kr  5 625,00
Installasjon av nye 25A kurs  kr  5 000,00  kr  1 250,00  kr  6 250,00
Installasjon av elektriske punkt  kr     850,00  kr     212,50  kr  1 062,50
Installasjon av LED spotlighter  kr  1 250,00  kr     312,50  kr  1 562,50
Installasjon av varme kabel <6 Kvm  kr  6 000,00  kr  1 500,00  kr  7 500,00
Installasjon av varme kabel >7 KVM /KVM  kr     850,00  kr     212,50  kr  1 062,50
Installasjon av varme folie > 7KVM/ KVM  kr     850,00  kr     212,50  kr  1 062,50
Renovering av eksisterende anlegg
Beskrivelse Netto Mva. Inkl. Mva
Renovering av sikringer  kr  1 250,00  kr     406,25  kr  1 656,25
Renovering av overblastnings vern  kr  2 500,00  kr     812,50  kr  3 312,50
Renovering av eksisterende el punkter  kr     450,00  kr     146,25  kr     596,25
Renovering av termostatt til gulv varming  kr  1 250,00  kr     406,25  kr  1 656,25
Renovering av dimmer  kr     950,00  kr     308,75  kr  1 258,75