Etablering av nytt bygg er en krevende arbeid, der det er flere forskjelige anlegg må prosjekteres og utføres slik at resultatt er tilfredstilende for byggehere. Vanligvis det er flere bedrifter som er involvert i prosjektering og utførelse av arbeidet. Samordning mellom de forskjelige akturer, å sikkre kvalittet av leveranse og tilslutt, kontroll av utførte arbeidet, krever en dyktig ledelse. Et standard bygg innholder følgende oppgaver, til å prosjektere, utføre og kontrollere.
 • Statistik bregninger
 • Bygging av fundement
 • bygging av konstruksjon
 • Tilknytting og etabelering av vann og avløp
 • Tilknytning og installasjon av elektriske anlegg
 • prosjektering og valg av det riktige varmekilde
 • prosjektering og etablering av ventilasjon som passer best til bygget
Men det som er nevnt ovenfor er bare en generelt liste over de standard arbeid. Det kommer mange andre kompliserte detaler, når kommer vi til et praktisk prosjekt. for eksampel:
 • Prosjektering og utførelse av våtrom
 • Prosjektering og utførelse av belysning
 • Prosjektering og utførelse av anlegg i forbindelse med sikkerhet(brann, lekasje osv).
 • Prosjektering og utførelse av styringsenheter
Og mange andre funksjuner eller som må bregnes og prosjekteres for at dere får best mulig resultatt for deres investering.

Vi har gleden av å tilby dere Alt i et pakke. Det betyr at den eneste som byggehere trenger, er å ha en uavhengig kontroller for prosjektet. vi kan levere vår prosjekteringer før en utførelse igangsettes. Om dere ønsker prosjekteringen kan være inkl. fullstendig kostnad bregning.Vi kan også tilby samme tjeneste for utførelse eller kontroll.
 
 
Renovering( oppussing)av eksisterende eiendom er et krevende og slitsom oppgave for dere som byggehere. Men dere må ikke beskymrer dere om det. Vi kan hjelpe dere i den forbindelse . Vi kan tilby dere:
 • Gratis og uforpliktig befaring.
 • 1 time kostnadsfri konsoltering i forbindelse med mulige løsninger.
 • Levere detaliert prisforslag som 95% er noyaktig bregning av kostnader inkl. material og arbeid.
 • levering av prosjektering og relevante dokumentasjon i forbindelse med prosjektet(denne tjeneste er etter at avtale er signert).
 • Nøyaktig utførelse etter prosjekte.
 • Leveranse av alle relevante fdv dokumenter.
Vi tilbyr faste priser som er basert på kvm eller enhet og garantere vi at vår prisforslaget skal ikke endre seg dersom dere som byggehere ikke endrer oppgaver i avtale.

Bestil gratis og uforpliktende befaring i dag.

 
 
Utvikling av eiendomer er en spennende oppgave der resultatte er både økonomisk fortjeneste og stålhet av ideer og prosjekteringer. Utviklingen kan skjer i felere form:
 • Utvidelse av bruksariale med å endering i eksistrende bygg.
 • Utvidelse av bruksariale med å bygge tilbygg eller på bygg i tillegg til eksistrende bygg.
 • Utvidelse av bruksariale med bruksendering av eksistrende bygg.
 • Utvidelse av eiendom med å dele tømt og bygge nytt boenhet.
I alle tilfeller for ha best mulig resultater, følgende momenter kreves:
 • Nøyaktig tilstand analyse av det eksistrende bygg/ eiendom.
 • Nøyaktig risikovurdering av det eksistrende bygg/ eiendom forhold til det nye anlegge som skal bygges.
 • Godt og tilsvarende prosjektering som innholder både økonimi sparing og viktige momenter for eksampel lønsomheter
Vi er stålt av til å informerer dere at Expert Gruppen as har erfaringer og ekspertise til å levere hele tijenesten for et fast pris til dere.

kontakt oss og bestil gratis og uforpliktende befaring.

 
 
Bad er det mest kompliserte rom i et bygg. Det største og mest kompliserte konflikter mellom byggehere og entreprenører skjer da gjelder byggning av bad med å tanke at det er fasitter og referanser i normer og forskrifter relevant til det anlegget. Men faktisk i virkeligheter det er ikke det. Et bad skal bygges etter:
 • Kundens ønsker å behov so lenge det lar seg å gjøre de.t
 • etter relevante forskrifter( det er viktig)og Normer hvis det lar seg å gjøre.( det er stor forskjel mellom Norm og forskrifter da gjelder utførelse).
 • Bad må ikke bygges etter google men etter forskrifter for eksampel Tek 17 legges i grunn.
 • Viktig å ha en komplet prosjektering for byggning av bad på forhånd med fullstendig gjennomføringsplan, ansvarfordeling, Risikovurdering, og grunnlag av valgt materiel, utstyr og metoder for bygning av badet.
Hvorfor det? Jo for di at i det romet skal installeres:
 • Vann og avløps anlegget.
 • Elektrisk anlegget med spesiale forholder.
 • Byggnings messig forholder som er forskjel fra sak til sak.
 • Og i det fleste oppdrager kombinasjon mellom gamelt og nytt anlegg
Vår anbefalinger relevant til å bygge bad er:
 • Ikke bygg ditt bad etter gogle og youtube.
 • Bruk kompotente Leverandører( sertifisering er ikke nok).
 • Krev en fullstendig prosjektering fra entreprenøren.
 • Kontroll av autorisasjon( for eksampel elektriker) er viktig.

Bestil gratis og uforpliktende befaring for å få en nøyaktig prisforslag.

 
 
Følgende lover, forskrifter og normer legges i grunn for utførelse av bygge arbeid i Expert Gruppen AS
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

 

Tek 7 - 17  
Andre relevante regelverk finner dere under hver fag

 

 
 
Beskrivelse : Netto Mva. Inkl. mva
Lett renovering av eksistrende bygg / Kvm (se definisjoner) fra Kr 3500. kr 875 kr 4375
Midel renovering av eksistrende bygg (se definisjoner) fra kr 5000 kr 1250 kr 6250
Grov renovering av eksistrende bygg (se definisjoner) fra kr 8 000 kr 2000 kr 10000
Bygging av nytt bygg opptil 50KVM Standard (se definisjoner) fra kr 18000 kr 4500 kr 22500
Bygging av nytt bygg over 50KVM Standard (se definisjoner) fra kr 16000 kr 4000 kr 20000
Renovering av eksistrende bad Standard Bestil befaring Befaring er gratis  
Etablering av nytt bad Bestil befaring Befaring er gratis  
Prosjektering av Bad Komplet med dokumentasjon og kostnad bregning fra kr 4 500 kr 1 125 kr 5 625
Kontroll av utførelse av våtrom komplet med dokumentasjon fra Kr 12000 kr 3000 kr 15000
Konsultering / time fra kr 8 00 kr200 kr 1000